Riskanalys

Blev precis mycket lättare

 
Riskanalys - en app från 21st Century Mobile

Enklare

Säkrare

Effektivare

Hur fungerar appen?

Det hela är mycket enkelt. Du väljer i appen den typ av arbete som ska utföras och sedan knappar du in order- eller referensnumret. I nästa steg ska du bocka av de punkter som är väsentliga för det arbete som ska äga rum och sedan trycker du på skicka. Ditt formulär sparas i appen och arbetet kan sätta igång. Alla riskanalyser sparas så att du kan arbeta med olika projekt parallellt, samt använda analyserna i det ständigt pågående arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljöpolicyer. Alla dina analyser sparas i din meny och alla analysdetaljer finns tillgängliga.

Appen Riskanalys från 21st Century Mobile finns både på App Store och Google Play, och den är helt gratis att ladda ner! För att registrera ett konto i appen Riskanalys så kontaktar du oss på 21st Century Mobile. Du är också välkommen att beställa ett demokonto för att testa vår produkt innan du sätter igång på riktigt.

Varför Riskanalys?

Ett grundligt arbete med en omfattande riskanalys minskar risker för olyckor och problem under arbetet påtagligt. Dessutom kan man arbeta mer strukturerat och effektivt när man har säkerheten på det klara. För detta behövs ett praktiskt, tydligt och lättanvänt verktyg, och det är just vad vi på 21st Century Mobile nu har tagit fram.

Att förenkla och effektivisera är ledordet med vårt program. Slipp lösa blad, slipp pärmar av trista dokument och slipp excelfiler i oändlighet. Allt du behöver nu är en smartphone och vår app Riskanalys.

Det här med att det är slitsamt och tidskrävande att genomföra en riskanalys på ett företag eller ett projekt är en uppfattning som nu går att ändra på. 21st Century Mobile har arbetat hårt för att ta fram en lösning som underlättar riskanalyser, dessutom i ett mycket uppskattat format. Det mesta som släpps idag kommer i appform för enkelhetens skull, så även vårt riskanalysverktyg för att hjälpa er att kartlägga alla risker i arbetet.

Vad är riskanalys?

Riskanalys, som även kallas säkerhetsanalys eller riskvärdering, handlar om att använda ett visst system för att beräkna och beskriva risker med hjälp av tillgänglig information i projekt, företagande och vissa arrangemang. Ett projekt kan hotas av risker som exempelvis resursbrist, brist på tid, kompetens eller finansiering men även risker relaterade till teknik eller själva projektresultatet.

I en riskanalys ingår att beskriva risken och de konsekvenser den medför samt att beskriva hur stor sannolikheten är för att en viss risk ska inträffa. Man kan även analysera ett riskvärde, alltså hur mycket risken är värd. Detta kan räknas ut t.ex genom att kostnaden multipliceras med sannolikheten för att risksituationen ska inträffa. Med riskanalys bedöms sannolikheten för oönskade händelser och dess konsekvenser och utifrån den kan kort- och långsiktiga åtgärder vidtas för att minimera risker som annars hade kunnat omkullkasta ett projekt. En riskanalys är en bra förutsättning att lyckas i händelser och sammanhang där man kan ha mycket att förlora.

Varför vänta?

Effektivisera dina riskanalyser redan idag!

Skapa konto Hämta appen

21st Century Mobile

Intelligenta tjänster för mobil kommunikation

Det finns lagar och regler inom området och AFS 2001:01 kräver att alla företag ska ha en uppdaterad arbetsmiljöpolicy som hela tiden ligger under lupp. Världen utvecklas i hög fart och för att säkerställa trygga arbetsplatser så måste arbetsmiljöarbetet vara ständigt pågående. Företagen sliter för att leva upp till kraven och för att kunna erbjuda säkra arbetsplatser, men frustreras lätt bland lösa papper, färgglada pärmar och rutiga Excel-filer.

21st Century Mobile är ett innovativt företag med fokus på att ta fram mobila tjänster och hjälpmedel som förbättrar och förenklar vardagen för våra kunder. Vi arbetar hela tiden på att utveckla morgondagens appar och lösningar. Våra kunder finns inom flertal olika branscher t.ex. flygbolag, tandläkare, energibolag, offentliga verksamheter och många andra. Vårt team består av ett kompetent och erfaren personal med god förmåga att avläsa framtida behov och bygga lösningar för framtiden.